Cộng đồng

Moon Rabbit là dự án hoạt động vì cộng đồng và chúng tôi rất vui khi có thể kết nối với bạn qua mọi phương thức với nhiều ngôn ngữ đa dạng – thông qua con người hoặc lập trình! Chúng tôi hoan nghênh mọi hình thức đóng góp cho dự án, cho dù bạn là một kỹ thuật viên, một nhà nghiên cứu, một người có ảnh hưởng, một doanh nhân hay chỉ là một người đam mê!
Dưới đây là danh mục các đường liên kết đến trang mạng xã hội của chúng tôi, bao gồm các cộng đồng tại khu vực của chúng tôi có hỗ trợ ngôn ngữ địa phương; sàn giao dịch cung cấp AAA; tổng quan chọn lọc về các bài báo về Moon Rabbit đăng trên các phương tiện truyền thông; các vị trí tuyển dụng mới nhất của chúng tôi và chương trình tiền thưởng cộng đồng, trong đó có sẵn danh sách các nhiệm vụ cộng đồng kèm với phần thưởng.
Chúng tôi hy vọng bạn có thể chào đón bạn đến với Moon Rabbit và tham gia vào cộng đồng quốc tế tuyệt vời của chúng tôi!
Mạng xã hội
gặp gỡ Thỏ Ngọc
Các sàn giao dịch được hỗ trợ
Tham gia MoonRabbit
Xuất hiện trên các phương tiện truyền thông
xây dựng cùng Moon Rabbit