Vượt tốc

Xây dựng trên Moon Rabbit
Moon Rabbit là nguồn mở và không cần cấp phép. Bất kỳ ai cũng có thể triển khai giao thức của riêng mình, hỗ trợ cải thiện mạng lưới nòng cốt của Moon Rabbit hoặc tham gia vào công tác nghiên cứu và phát triển. Các doanh nghiệp hoạt động trên khung Subtrate muốn khởi chạy trên Moon Rabbit cũng có thể được hưởng lợi từ chương trình vượt tốc Moon Rabbit.
Các đối tác của chúng tôi dành gói nguồn lực tài chính và phi tài chính toàn diện nhất cho các nhóm khởi nghiệp hoạt động từ sớm trên Moon Rabbit. Chúng tôi gọi đó là chương trình vượt tốc, bởi vì trong lĩnh vực tiền mã hóa, mọi thứ đều được tăng tốc theo mặc định, đó là lý do tại sao chúng tôi phải vượt tốc: để luôn đi trước đón đầu!