>_
Moon Rabbit (Thỏ Ngọc) là một tổ hợp tiền mã hóa phân tán – 安居 財閥 (AngoZaibatsu) – tạo thành một hệ thống gồm các hệ thống (Khu vực tài phán), tổng hợp tất cả các sổ cái và tiền mã hóa phân tán vào một giao thức chuỗi chéo cuối cùng – được gọi là một Siêu chuỗi (Metachain).

>_
Crypto và web3 chỉ là những nền tảng và công cụ trước mắt để đạt được Sứ mệnh vĩ đại chung của Moon Rabbit đó là khám phá bí mật để đạt được sự sống vĩnh cửu – cho dù là vĩnh cửu trong thế giới sinh học hay là vĩnh cửu trong thế giới số – đồng thời cho phép con người vượt qua các chiều không gian đã biết và trải nghiệm những thế giới cũng như trạng thái ý thức mới.

>_
Dưới sự lãnh đạo của ông Angel Versetti, một nhà đầu tư và doanh nhân chuyên về tiền mã hóa, chúng tôi được kế thừa các phương pháp hay nhất trong lĩnh vực Kéo dài tuổi thọ (Liệu pháp lão hóa cấp tiến và Nghiên cứu hệ gen) và Hệ thống mã hóa phân tán (Substrate, Web3 và triết lý Bitcoin) để đạt được Sứ mệnh của mình. Các Khu vực tài phán có thể theo đuổi những mục tiêu, kế hoạch đầu tư mạo hiểm và tầm nhìn của riêng mình, có thể không cần phải liên quan đến lĩnh vực Kéo dài tuổi thọ, còn mạng lưới cốt lõi của Moon Rabbit sẽ xây dựng các mô hình khuyến khích có khả năng mở rộng và cơ sở hạ tầng web3 nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu và phát triển về phương pháp Kéo dài tuổi thọ.

>_
Hãy vào Hang Thỏ – bạn sẽ được mở mang tầm mắt!

>_
[T/b: Đúng vậy, bạn có thể nhấp vào tấm biển “Hang thỏ” hoặc nhấp trực tiếp vào hình hang thỏ để tham gia mạng lưới…]