>_
Moon Rabbit (Thỏ Ngọc) là một tổ hợp tiền mã hóa phân tán – 安居 財閥 (AngoZaibatsu) – tạo thành một hệ thống gồm các hệ thống (Khu vực tài phán), tổng hợp tất cả các sổ cái và tiền mã hóa phân tán vào một giao thức chuỗi chéo cuối cùng – được gọi là một Siêu chuỗi (Metachain).

>_
Crypto và web3 chỉ là những nền tảng và công cụ trước mắt để đạt được Sứ mệnh vĩ đại chung của Moon Rabbit đó là khám phá bí mật để đạt được sự sống vĩnh cửu – cho dù là vĩnh cửu trong thế giới sinh học hay là vĩnh cửu trong thế giới số – đồng thời cho phép con người vượt qua các chiều không gian đã biết và trải nghiệm những thế giới cũng như trạng thái ý thức mới.

>_
Chúng tôi xây dựng dựa trên các phương pháp hay nhất về Tuổi thọ (Liệu pháp lão hóa triệt để & Bộ gen) và Hệ thống phân tán mật mã (Triết lý chất nền, Web3 & Bitcoin) để đạt được Sứ mệnh của mình. Các khu vực tài phán có thể theo đuổi những nỗ lực, dự án mạo hiểm và tầm nhìn của riêng họ, không liên quan đến Tuổi thọ, trong khi mạng lõi của Moon Rabbit xây dựng các mô hình khuyến khích có thể mở rộng và cơ sở hạ tầng web3 để tăng tốc R&D của Tuổi thọ.

>_
Hãy vào Hang Thỏ – bạn sẽ được mở mang tầm mắt!

>_
[T/b: Đúng vậy, bạn có thể nhấp vào tấm biển “Hang thỏ” hoặc nhấp trực tiếp vào hình hang thỏ để tham gia mạng lưới…]